Ann Pale Pou Nou Vanse

Kisa Blanmeriken vle pou Ayiti menm?

February 02, 2022 Jean Fils-Aimé Season 1 Episode 4
Kisa Blanmeriken vle pou Ayiti menm?
Ann Pale Pou Nou Vanse
More Info
Ann Pale Pou Nou Vanse
Kisa Blanmeriken vle pou Ayiti menm?
Feb 02, 2022 Season 1 Episode 4
Jean Fils-Aimé

Yon ti batbouch avèk Istoryen Jean-Claude Martineau, a.k.a., Koralen é Dr JFA PH.D.

Show Notes

Yon ti batbouch avèk Istoryen Jean-Claude Martineau, a.k.a., Koralen é Dr JFA PH.D.