Ann Pale Pou Nou Vanse

Ayiti rich anpil, se Clinton ak PHTK k ap piye richès nou.

March 01, 2022 Jean Fils-Aimé Season 1 Episode 8
Ayiti rich anpil, se Clinton ak PHTK k ap piye richès nou.
Ann Pale Pou Nou Vanse
More Info
Ann Pale Pou Nou Vanse
Ayiti rich anpil, se Clinton ak PHTK k ap piye richès nou.
Mar 01, 2022 Season 1 Episode 8
Jean Fils-Aimé

Yon ti batbouch avèk Doktè Frantz Large e Jean Fils Aimé PH.D.

Show Notes

Yon ti batbouch avèk Doktè Frantz Large e Jean Fils Aimé PH.D.