Ann Pale Pou Nou Vanse

Ann gade ki avantaj ki genyen nan rapwòchman Ayiti avèk Afrik.

May 19, 2022 Jean Fils-Aimé Season 1 Episode 15
Ann gade ki avantaj ki genyen nan rapwòchman Ayiti avèk Afrik.
Ann Pale Pou Nou Vanse
More Info
Ann Pale Pou Nou Vanse
Ann gade ki avantaj ki genyen nan rapwòchman Ayiti avèk Afrik.
May 19, 2022 Season 1 Episode 15
Jean Fils-Aimé

Yon kòzman avèk Jafrikayiti è manzè Choublak mèkredi 11 me 6 è diswa sou chèn Youtube mwen an.

Show Notes

Yon kòzman avèk Jafrikayiti è manzè Choublak mèkredi 11 me 6 è diswa sou chèn Youtube mwen an.